Identifikacioni podaci

Podaci za identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101672198
Registarski broj: 6006533217
Matični broj pravnog lica: 56573712
Naziv firme: SZTR “CVETA”
Ime i prezime osnivača: SNEŽANA RIBARIĆ
Opština: ZEMUN
Mesto: ZEMUN
Naziv ulice i broj: SIBINJANIN JANKA 38
Broj telefona: (+381 11) 2613-206
Broj faksa /
E-mail: CVECARA@CVETA.CO.RS
Obveznik PDV: NE
Datum osnivanja firme: 01.03.2005.
Vlasnik firme: SNEŽANA RIBARIĆ

Podaci o delatnosti

Naziv firme šifra delatnosti: SZTR “CVETA” 01121; 52480

Podaci o računu u banci

Naziv banke i mesto: AIK BANKA a.d. BEOGRAD
Broj računa:  105-0000002170118-24

NAŠI KLIJENTI