Uslovi isporuke

USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:

ISPORUKA CVEĆA ZA 8. MART

ZBOG VELIKOG OBIMA PORUDŽBINA ZA 8. MART CVEĆARA ZADRŽAVA PRAVO IZMENE VREMENA ISPORUKE BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI PORUČIOCA.

PORUDŽBINE PRIMLJENE NA DAN 8. MARTA BIĆE ISPORUČENE ISTOG ILI SLEDEĆEG DANA.

PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Cvećare Cveta koje se obavezalo da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.
VAŽEĆA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Cvećari Cveta sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.
NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od cvećare “Cveta”
PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.

PRIMANJE PORUDŽBINE

Cvećara Cveta prima porudžbine online, preko stranica na Web sajtu cvećare Cveta, telefonom ili putem e-mail-a.
U izuzetnim slučajevima, kada je neophodan precizniji dogovor ili predaja dodatnog materijala koji se isporučuje uz naručeni cvetni aranžman, neophodan je dolazak klijenta u prostorije cvećare. U slučaju nemogućnosti dolaska klijenta, Cvećara Cveta će poslati svog predstavnika kod klijenta (ova usluga se naplaćuje).
Naručilac je dužan da Cvećari Cveta pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Cvećara Cveta će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vode?i računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.
Cvećara Cveta zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogu?nostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.
Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

DOSTAVA

Cvećara Cveta će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.
Cvećara Cveta će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).
Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije (firme)

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.
Dostave na takva mesta se smatra izvršenom i kada naručeni aranžman primi osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki (npr. portirska sluzba, hostesa, medicinska sestra i sl).

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primalac ili nadležna osoba na adresi primaoca potpiše dostavnicu.

Takođe, dostava se smatra izvršenom i kada primalac odbije prijem i ne želi da svojim potpisom potvrdi da odbija prijem. U tom ovom slučaju će poručilac odmah biti obavešten telefonom ili pismeno na e-mail.

NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA DOSTAVE

Cvećara Cveta će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja, iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

  • Primalac odbija da primi pošiljku;
  • Adresa ili podaci o primaocu su netačni;
  • Primalac nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;
  • Viša sila kojom je cvećara Cveta stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavestićemo naručioca o nastaloj situaciji. Naručioc će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići naručeni aranžman u prodavnici Cvećare u roku od 36 sati od trenutka kad primi obaveštenje o nemogućnosti isporuke. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiocem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

REKLAMACIJE

Reklamacije na izporučeni cvetni aranžman cvećara Cveta će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.
Reklamacije će se uvažiti u slučaju da cvećara Cveta nije ispoštovali bilo koji ugovoreni deo u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.
Cvećara Cveta se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!

PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvećara Cveta ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Cvećara Cveta će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, cvećara Cveta zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.

Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvećara Cveta zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).

Upozorenja i situacije u kojima Cvećara Cveta ne preuzima odgovornost za nastalu štetu

Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvećara Cveta garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina “života” dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.
Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.
Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.
Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih aparata. Koristite zaštitni materijal izmedu posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Cvećara Cveta se obvezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.
Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trečim licima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvećari Cveta koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u “Cvećari Cveta” i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Cvećare Cveta pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Cvećare Cveta.

Popunjavanjem online porudžbenice, poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVIMA PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA i da je u celosti saglasan sa njima.

NAŠI KLIJENTI